Bu dersin genel amacı öğrencilerin öğretmenlik mesleğinin farklı görev ve işleyişini, okulun örgüt yapısını ve okul toplum ilişkisini tanımak  amacı ile gözlem yapmak.