Özel gereksinimli bireylere matematik öğretiminde; eğitim gereksinimlerini belirlenmesi ve belirlenen gereksinimlere göre öğretimin planlama, uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmıştır.