Bu dersin genel amacına gelmezden önce ilk ders sonrası öğrencilerden sonrasi ders için hazırlık yapmaları ve tarafımdan gönderilecek konuya ilişkin pdf ile bazı power-pointler öğrencilere iletilecektir. Konunun çok geniş bir yelpaze içerisinde bulunması sebebiyle dersin konuları tercihi yapılan ana kitap üzerinden yürütülecek ve diğer yan kaynaklar tarafından desteklenecektir. Bu ders ile ilgili olarak temel amaç, öğrencilerin ilk dönem itibariyle Eski Türk Edebiyatı tarihine ilişkin temel bilgilendirilmesini sağlamak, Eski Türk Edebiyatını oluşturan konulara ana kalıplar (nesir, divan şiiri vb. gibi) üzerinden bakmaktır.