Bu dersin nihai amacı, Matbu Osmanlıca Türkçesi ile yazılmış basit metinleri doğru okuma becerilerinin geliştirilmesidir. Bu noktada basit  Osmanlıca metinleri okurken içerisinde bulunan bazı Arabca ve Farsca kelimelerin ve kurallarının öğrenilmesi, okunan kelimelerin Arap ve/veya Farsça olduklarını ayırt etme, anlamlarını bulabilmek için Osmanlıca Sözlükte kolay ve hızlı bir şekilde bakabilme becerisini kullanmayı da desteklemektedir. O sebeple bu dönemde sürekli ve küçük ölçekli okuma parçalarının sürekli okunması hedeflenmektedir. Bu süreç sonunda hem kelime sayısının geliştirilmesi, kalıcı olarak akılda kalmasının sağlanması ve öğrencilerle yapılacak birlikte okuma egzersizleriyle basit matbu metinlerin öğrenciler tarafından kolaylıkla okunması hedeflenmektedir.